Tuesday, April 13, 2010

these glorious days... / disse herlige dager...where you can hang the clothes out on the line to dry...
der en kan ha klær ute te tørk...where the baby eats banana in the sun...
der babyen spiser banan i solen...drinking sourmilk with blueberries...
drikker surmelk med blåbær...


Spring is here!
Våren er kommen!

No comments: